Aanspreek Punt Integriteit (API)

Aanspreek Punt Integriteit

Vind ons ook op facebook.

Erkende bergsportclub bij Klim en Bergsportfederatie

Ga naar www.klimenbergsportfederatie.be

Bergsportclub Alpigo vzw, heeft net als de Klim- en Bergsportfederatie, een Aanspreek Punt Integriteit, afgekort API.


Dit aanspreekpunt draagt mee zorg dat (jonge) sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke, psychologische en seksuele integriteit.


WIE IS ZE?


Bergsportclub Alpigo vzw heeft Griet Ghysels aangesteld als API.

Ze is geen bestuurslid en kan zodoende onafhankelijk handelen.

Ze heeft in deze materie een adviserende functie naar het clubbestuur toe.

Zij is te bereiken na afspraak via api@alpigo.be .


WAT DOET ZE?


De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of geeft advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de Bergsportclub Alpigo vzw en adviezen formuleren aan het bestuur met betrekking tot dit thema.


Haar taken kunnen dus bestaan uit:


- aanspreekpunt en eerste opvang

- coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

- preventieactiviteiten en ondersteuning